גמול אביעד

מעוניינים לקבוע פגישת ייעוץ? השאירו פרטים ונחזור אליכם לחצו כאן

ראשי עובדי הוראה גמול אביעד
גמול אביעד

שכרו של עובד ההוראה עבר בשנים האחרונות מספר שנויים ועדכונים על מנת להביא לידי ביטוי את הכשרתו של המורה, השכלתו ועיסוקו. למורים בחינוך היסודי נכנסה תכנית "אופק חדש" ולמורים בחינוך העל יסודי הוכנסה תכנית "עוז לתמורה". הסכמי שכר אלו שיפרו והעלו את שכר המורה.

אבל הסכמים אלו לא שינו את תנאי אבדן כושר העבודה למורים  השייכים לפנסיה תקציבית ולקרנות הפנסיה הותיקות ויש להם חוסר בכיסוי לאבדן כושר עבודה, חשוב מאוד לדאוג להשלמה.

למורים שהחלו לעבוד במשרד החינוך לאחר שנת 2001, או במסגרות אחרות לאחר שנת 1994 יש פנסיה צוברת. מורים אלו רשאים לבחור  לאיזו קרן פנסיה להצטרף, חשוב שיצטרפו לקרן פנסיה שתתן להם את התנאים הביטוחיים  הטובים ביותר המתאימים לעיסוקם.

יש הסכמים נפרדים לחברי הסתדרות המורים ולחברי ארגון המורים.

חשוב לעשות זאת באמצעות משווק פנסיוני אישי שיוכל לטפל בכל תביעה וברור מול הקרן.

התייחסות נכונה למצב הקיים צריכה לקחת בחשבון מספר שיקולים שונים

 1. השיקול הפנסיוני – על מנת שבעת פרישה לא יפגע הפורש כלכלית ולא ירד בהכנסתו , עליו לחסוך כ – 10% מהשכר הלא מבוטח לצרכיי פנסיה. חיסכון זה יבטיח לו אותה רמת הכנסה שיש לו היום,  בתוספת לפנסיה אותה יקבל מקרן הפנסיה.
 2. השיקול הביטוחי – מורים שלהם פנסיה תקציבית או פנסיה ותיקה או שאינם מבוטחים בקרן פנסיה חדשה מיוחדת למורים כגון "הראל " אין להם ביטוח אבדן כושר עבודה על מלוא שכרם.
 3. למקרה מוות - המורה מבוטח "בקצבת שארים" ואין פיצוי חד פעמי למשפחה למקרה אסון. לכן חשוב להוסיף  ביטוח מתאים לחלק החסר.
 4. השיקול הבריאותי – המורה ככל אדם חשוף למחלות קשות. פגיעה בריאותית גוררת בעקבותיה גם פגיעה כלכלית, כתוצאה מהוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי קופות החולים וירידה בשכר.
 5. השיקול המשפטי – מורה חשוף היום לתביעות משפטיות הנובעות מפעילותו במסגרת המוסדית, בתוך בית הספר ומפעילות בית ספרית חוץ מוסדית. תביעות אלו גם אם אינן באשמת המורה גורמות לו להוצאות שמכוסות רק בחלקן על ידי הארגונים המקצועיים.
 6. שיקול שנת השבתון – בשנת השבתון יורדת הכנסת המורה, אם אינו עובד חלקית בצורה  משמעותית.  כמו כן ההפרשות של קרן ההשתלמות לקרן הפנסיה הן  לפי מענק ההשתלמות ולא לפי השכר שהיה מבוטח טרם יציאה לשנת השבתון.

ההצעה - תכנית ביטוח "גמול אביעד"

אנו מציעים למורים תכנית ייחודית המותאמת לעיסוקם. התכנית עונה ונותנת פתרונות לבעיות שהועלו.

עקרי הכיסוים  בתכנית "גמול אביעד"

 1. במקרה מוות – המשפחה תקבל סכום חד פעמי, בהתאם לסכום המבוטח.
 2.  בזמן היות המורה באובדן כושר עבודה או אבדן כושר הוראה, חברת הביטוח תשלם במקומו  את הפרמיה לתכנית הביטוח "גמול אביעד ",כך ישמרו זכויותיו.
 3. במקרה של נכות שנגרמה מתאונה , לא רק במסגרת מוסדית, ישולם פיצוי חד פעמי נוסף. גובה הפיצוי מותנה באחוז הנכות ובסכום הביטוח.
 4. במקרה של מחלות קשות כמו: התקף לב, ניתוחי מעקפים, שבץ מוחי, השתלות איברים, סרטן, אי ספיקת כליות, טרשת נפוצה, נכות ממחלה וכיו' (30 מחלות שונות) יקבל המבוטח ב"גמול אביעד" סכום חד פעמי לפי הביטוח שרכש.
 5. במקרה של תביעה משפטית נגד המורה על פעילות שהתבצעה במסגרת הבית ספרית, יקבל המורה השתתפות בהוצאות משפטיות עד 150,000 שקל.
 6. המבוטח יקבל החזרי מס לפי סעיף 45 א' בהתאם לתשלום החודשי, כפוף לתקנות מס הכנסה.
 7. מורה שצבר ותק של שש שנים  בתכנית, לא ישלם את הפרמיה ל"גמול אביעד" בשנה השביעית – שנת השבתון וימשיך להיות מכוסה בכל הכסויים הביטוחים (שנה על חשבוננו). 

ניתן לשנות את התכנית במהלך השנים בתנאי שלא חל שינוי לרעה במצב הבריאותי.

הפטור מתשלום הוא שנה חינם על שש שנות ביטוח. ניתן לקבל פטור מתשלום על שנה אחת בלבד כל פעם. לא ניתן לקבל עבור שבתון כפול.

הגורם המחליט על אבדן כושר עבודה הוא רופא תעסוקתי בקופת החולים בה המבוטח/ת מטופל/ת.

ניתן לשנות כל רכיב בתכנית  וכל סכום ביטוח מלבד הגנה משפטית.

ניתן להפסיק את התכנית בכל עת.

התנאים המחייבים הם התנאים בפוליסה.