קרנות פנסיה

מעוניינים לקבוע פגישת ייעוץ? השאירו פרטים ונחזור אליכם לחצו כאן

ראשי חיסכון פנסיוני קרנות פנסיה
קרנות פנסיה

קרן פנסיה היא קופת גמל לקצבה המשלבת חיסכון וביטוח. החיסכון ישולם כפנסיית זקנה בגיל פרישה והביטוח כהגנה במקרה של נכות (קצבת נכות) או מוות (קצבת שאירים).

  1. פנסיית זקנה - משולמת לכל ימי חייו של הפנסיונר.
  2. קצבת נכות - משולמת עד תום הנכות או עד גיל הפרישה, לפי המוקדם מבניהם.
  3. קצבת שאירים - משולמת לאלמן/ה לכל ימי חייו/ה וליתום/ה עד גיל 21.

סוגי קרנות פנסיה:

  1. קרן פנסיה מקיפה - קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיית זקנה, שארים ונכות.
  2. פנסיית יסוד - קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיה בעת פרישה בלבד.
  3. פנסיה צוברת - תכנית פנסיה המושתתת על צבירת כספים ומקנה זכויות פנסיוניות בהתאם לסכום שנצבר.
  4. פנסיה תקציבית - תכנית פנסיונית ללא צבירת כספים, זכויות הפנסיה של העמית משולמות ומבוטחות מתוך התקציב של המעסיק (ברוב המקרים ע"י המדינה).

עלויות בקרן פנסיה:

  1. דמי ניהול מפרמיה – דמי ניהול המשולמים מתוך ההפקדה החודשית שמועברת לקרן, לכל היותר -6%.
  2. דמי ניהול מצבירה – דמי ניהול הנלקחים מתוך סך הצבירה של העמית, דמי הניהול המקסימאליים שאותם רשאית הקרן לגבות הינם 0.5% שנתי.

חשוב לדעת:

קרנות הפנסיה החדשות (החל משנת 1995)בהם חוסכים העמיתים, הינן קרנות צוברות המושתתות על תשואה כאשר 70% מכספי החיסכון מושקעים בשוק ההון ו30% מובטחים ע"י המדינה באמצעות איגרות חוב ייעודיות, זכויות העמיתים בגין סיכוני הקרן (זקנה, נכות ושארים) נגזרות מהצבירה הכספית של העמית וממנגנון איזון אקטוארי שבו מחויבות הקרנות החל מ-1995, עודף אקטוארי ישפר את זכויות העמית וגרעון יגרע מזכויותיו.