עובדי הוראה

ראשי עובדי הוראה

שכרו של עובד ההוראה עבר בשנים האחרונות מספר שנויים ועדכונים אשר שיפרו והעלו את שכר המורה. אבל הסכמים אלו לא שינו את תנאי אבדן כושר העבודה למורים השייכים לפנסיה תקציבית ולקרנות הפנסיה הותיקות ויש להם חוסר בכיסוי לאבדן כושר עבודה, חשוב מאוד לדאוג להשלמה.