קרנות השתלמות

מעוניינים לקבוע פגישת ייעוץ? השאירו פרטים ונחזור אליכם לחצו כאן

ראשי חיסכון פנסיוני קרנות השתלמות
קרנות השתלמות

השקעה פיננסית לטווח בינוני לשכירים ועצמאים, המגלם הטבות מס.

יתרונות ההשקעה:

  1. תקופת חסכון - שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה לכל מטרה, בתום שלוש שנים ניתן למשוך למטרת השתלמות מקצועית.
  2. הפרשות - עובד שכיר יחד עם מעבידו מפקידים 10% (2.5% עובד, 7.5% מעסיק), אין הטבת מס בעת ההפקדה. עצמאי יכול להפקיד עד 7% מהכנסתו עד התקרה* מתוכם 4.5% מוכרים למס. ניתן להפריש רק את החלק המזכה בהטבת המס. (4.5% מההכנסה החייבת)
  3. מסלולי השקעה - במרבית קרנות ההשתלמות ניתן לפצל את החיסכון בין מגוון אפיקי השקעה, בהתאם לאופי וצרכי הלקוח, מעבר בין המסלולים הינו כרוך בעלויות.
  4. מס - קרן השתלמות נזילה פטורה ממס רווחי הון עד לתקרה מוטבת*, בשיעור של 20%.
  5. הלוואה - עמית בקרן השתלמות, זכאי לקבל הלוואה בתום שש שנות חיסכון לכל מטרה, בתנאים אטרקטיביים וזאת במקום למשוך את כספו.
  6. משיכה - עמית בקרן, יכול בתום תקופת החיסכון למשוך את הכספים הצבורים או לחילופין למשוך חלק מהסכום וכך להמשיך ליהנות מפטור מס רווח הון.
  7. נזילות - בתום 6 שנות חיסכון הקרן הופכת נזילה ותישאר כך ללא הגבלת זמן.
  8. גוף מנהל - עמית יכול לבחור מי ינהל עבורו את כספי החיסכון, איכות הניהול תשפיע על כספי החיסכון.

*תקרה מוטבת – גבול עליון של הפקדות מהן ניתן ליהנות מפטור על מס רווח הון.

חשוב מאוד:

עמית שכיר אשר לו מספר קרנות השתלמות, יכול למשוך את הקרן הצעירה ביותר על בסיס הקרן הוותיקה וזאת בהתאם לתקנת "איחוד וותק בקרנות השתלמות"