שכר טרחה והשתתפות בהוצאות

ראשי שכר טרחה והשתתפות בהוצאות

החל משנת 2004, מועד החלת השינויים בתחום ביטוח החיים והפנסיה, הוגדלה חבות הסוכן כלפי לקוחותיו.

הוטלו על הסוכן מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות בעבר.

מאידך ניתן לקבל ישירות דרך אתרי חברות הביטוח והפנסיה והגמל והמוקדים חלק מהשרותים ללא תשלום.

קישור לאתרי החברות בדף מימוש הזכויות.

לאור השינויים והרחבת השרותים הניתנים על ידנו אנו גובים דמי שרות על חלק מהשרותים.

המחירים הינם ללא מע"מ.

  1. הנפקת העתק פוליסה ושליחתה למבוטח בדואר – 100 ₪.
  2. טיפול בשעבוד פוליסה קיימת לבנק – 50 ₪.
  3. הנפקה ומשלוח אישורים שניתן לקבלם באתר ללא תשלום- 50 ₪ לאישור.
  4. בדיקת תיק ביטוח ותכנון פרישה- 800 ₪ לכל שעת עבודה.
  5. טיפול בבקשות פדיון מפוליסה מסולקת – 100 ₪ לבקשה.
  6. טיפול בבקשת פדיון מפוליסה – 50 ₪.
  7. טיפול בתביעה בפוליסה שלא נעשתה דרכנו – 800 ₪ לשעת עבודה.
  8. בדיקת מסלקה ללא פגישה – 150 ₪ .