ביטוחים עסקיים

מעוניינים לקבוע פגישת ייעוץ? השאירו פרטים ונחזור אליכם לחצו כאן

ראשי פיתרונות ביטוח ביטוחים עסקיים
ביטוחים עסקיים

ביטוח עסק או בטוח מפעל חיים

כל  מי שמקים עסק יש לו ציפייה לרווח כספי ומימוש החזון האישי שלו.

חלק מהקמת העסק הוא בדיקת הסיכונים העומדים בפני העסק ואיך ניתן להתמודד איתם.

לחלק מהסיכונים יש פיתרון בצורת ביטוח. מטרת הביטוח לכסות נזקים בסכום גבוה שבעל העסק לא יוכל לעמוד בהם מבחינה כלכלית.

ההחלטה אם לבטח או לא שייכת לשיקולי עלות תועלת ולחוסנו הכלכלי של בעל העסק. בעל עסק שיכול מבחינה כספית לשאת בעול כלכלי של הנזק- שריפה, פריצה , נזק לצד שלישי וכד' יעדיף "ביטוח עצמי" – כלומר לא לרכוש כיסוי ביטוחי בחברת ביטוח.

מהם הסיכונים האפשריים בעסק?

הסיכון הבסיסי בכל עסק הוא שריפה. רב האנשים חושבים שפריצה וגניבה הם הסיכונים החמורים יותר אך שוכחים שבדרך כלל בפריצה נגנבים רק הפריטים היקרים או הסחירים בעוד שבשריפה הנזק הוא מוחלט וגם אם הצליחו מכבי האש לכבות את השריפה, המים וחומרי הכיבוי יכלו את הנותר.

הסיכון השני בגודלו הוא נזק לצד שלישי. בעוד שנזק לתכולה, ציוד ומלאי, ידוע מה ערכו המרבי, נזק לצד שלישי אינו ידוע ויכול להגיע למיליוני שקלים ללא כל יחס לגודל העסק של המבוטח.

עסק שמעסיק שכירים חייב לבטח את עצמו בביטוח" חבות מעבידים", ביטוח זה בא לבטח את בעל העסק מתביעה של עובד שנפגע בתאונת עבודה מעבר לפיצוי החודשי שאותו עובד קיבל מהמוסד לביטוח לאומי. בדומה לביטוח צד שלישי גם בתביעות כאלו סכומי התביעה יכולים להגיע למיליוני שקלים ללא יחס לגודל העסק של המבוטח.

חברת ביטוח שמבטחת עסק, מתנה בדרך כלל את הביטוח במיגונים כנגד אש וכנגד פריצה ומתנה את הביטוח  בקיום  נוהלי עבודה בהתאם לסוג העסק.

 ליקוי או חוסר במיגונים ובהתניות שנדרשו על ידי חברת הביטוח מבטל את הכיסוי הביטוחי.

לדוגמא- בעל עסק שנדרש לאזעקה בעסק בזמן שהעסק לא פעיל, ושכח להפעילה כאשר עזב את העסק, הביטוח לא ישלם לו במקרה של פריצה לעסק בזמן שהעסק היה סגור ללא אזעקה . בעל עסק שנדרש לבדיקה תקופתית של מטפי הכיבוי ולא ביצע אותה, במקרה שריפה הביטוח לא ישלם את הנזק.

בעת עשיית ביטוח לעסק הכולל ציוד ומלאי, יש לעדכן את חברת הביטוח בכל עת על שינויים במלאי או בציוד. הפרש בין סכומי הביטוח בפוליסת הביטוח לבין המצאי בשטח נקרא ביטוח חסר או תת ביטוח.

המשמעות שבעת קרות נזק חברת הביטוח תפצה את המבוטח בסכום נמוך יותר מגובה הנזק גם אם  הנזק עצמו היה פחות מהסכום המבוטח.

חלק חשוב מהתנהלות של עסק הוא התיעוד. על בעל העסק להוכיח בקרות נזק כי היה ברשותו הציוד או המלאי הנתבע. בעוד שבביטוח תכולת דירה אין שינויים רבים במהלך השנה,  בעסק השינויים הם לעיתים מדי יום. צריך לבטח את העסק לפי מלאי מרבי ולא מלאי ממוצע ,ולוודא כי גם הרישומים תואמים למלאי כל יום ולא אחת לחודש.

חברת הביטוח יוצאת תמיד מתוך הנחה שהמבוטח ינסה לתבוע יותר מהמגיע לו ,

ינסה להונות אותה ולא יגלה את כל האמת. לכן תיעוד מסודר עוזר למבוטח בניהול התביעה והוכחת נכונות הנתונים.

פוליסות ביטוח העסק אינן זהות  בחברות הביטוח השונות וישנם הבדלים בפוליסות השונות,למרות שכולם הן פוליסות לביטוח עסק.

בעת עשיית הביטוח יש לבדוק התאמה בין הצרכים של העסק לבין הפוליסה המוצעת על ידי חברת הביטוח. שיקול המחיר הוא שיקול חשוב אבל רק אם משווים את אותה פוליסה בדיוק אם אותן הגדרות וחריגים. יש לבדוק היטב  ו"לחשוד" מראש בהצעה שהיא זולה משמעותית מהצעות אחרות.