ביטוח מנהלים

מעוניינים לקבוע פגישת ייעוץ? השאירו פרטים ונחזור אליכם לחצו כאן

ראשי חיסכון פנסיוני ביטוח מנהלים
ביטוח מנהלים

תכנית מנהלים היא למעשה ביטוח פנסיוני המשלב חסכון לגיל פרישה, כיסוי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה. תוכנית זו מנוהלת ע"י חברת ביטוח ומאושרת כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה.

עלויות התוכנית נגזרות משכרו המבוטח* של העובד ומשולמות בחלקן ע"י המבוטח (העובד) ובחלקן ע"י המעביד.

יתרונה הגדול של התוכנית, בא לידי ביטוי במקדם ההמרה**, בו מתחייבת חברת הביטוח כלפי המבוטח, כי ביום הפרישה יקבל קצבה הנגזרת מסכום הצבירה מחולק במקדם ההמרה.

החל מינואר 2013 לא ניתן יותר לרכוש פוליסות עם מקדם המרה מובטח אלא רק למועמדים מעל גיל 60.

מי שיש לו פוליסה קיימת התנאים נשמרים בהתאם לתאריך הפקת הפוליסה.

לשכיר המשתכר שכר מעל פעמיים השכר הממוצע במשק לא ניתן להפקיד לפנסיה מקיפה אלא רק לפנסיה משלימה או לביטוח מנהלים.

טבלת שיעור הפקדות המירבית לביטוח מנהלים:

  ביטוח מנהלים עד ל-
31.12.2004

ביטוח מנהלים החל מ-
1.1.2005

מעסיק - ע"ח תגמולים 5% 7.5%
מעסיק- ע"ח פיצויים 8.33%

8.33%

מעסיק אבדן כושר עבודה 2.5%

כלול בתגמולים

סה"כ מעסיק 15.83% 15.83%
עובד- ע"ח תגמולים 5% 7%
סה"כ הפקדות 20.83% 22.83%פרטים נוספים:

מעמד התוכנית

  1. חוזה בין המבוטח למבטח
  2. גמישות הכיסויים – גובה הכיסוי ניתן לקביעה ע"י המבוטח
  3. קביעת מוטבים – ישנה גמישות בקביעת המוטבים ומה חלקו של כל מוטב
  4. הטבת מס – הפרשות העובד עד תקרה, מזכות במס של 35%
  5. אפיקי השקעה – מגוון רחב של מסלולי השקעה המותאמים לצורכי מבוטח וניתנים לשינוי בכל עת

* שכר מבוטח - שכר שבגינו מפרישים לתנאים סוציאליים.

** מקדם המרה - פקטור המגלם תוחלת חיים, ע"פ טבלאות תמותה.