מימוש זכויות

ראשי מימוש זכויות

מימוש זכויות, כיצד? מבוטח/ת יקר/ה על מנת להקל עליכם בעת הגשת תביעה ביטוח מצורפים טפסים להגשת תביעה.

מבוטח/ת יקר/ה על מנת להקל עליכם בעת הגשת תביעה ביטוח מצורפים טפסים להגשת תביעה. יש ללחוץ על סמל החברה בה אתם מבוטחים ולאחר מכן ללחוץ על הטופס המתאים לתביעה שברצונכם להגיש. בעת הגשת תביעה יש לצרף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לנושא התביעה (סיכומי מחלה ,אישורי מחלה,חוות דעת רפואיות, והוצאות רפואיות אם היו) יש לקרוא בעיון את טופס התביעה הרלוונטי ולפעול על פי הכתוב. לתשומת לבכם בכל הגשת תביעה יש לשלוח יחד עם מסמכי התביעה צילום תעודת זהות וצילום צ'ק יש למלא את הטפסים בכתב ברור ולשלוח אותו לפקס 08-6492668 או למייל: yacobid@aviad-negev.co.il

במידה ויתעוררו בעיות במילוי טופסי התביעה יש לפנות לשירות לקוחות ביטוח חיים ובריאות במספר 08-6499969 או מלאו את טופס יצירת הקשר.